top of page
Future Factors | Overname regisseur

Bedrijfsovernames

Voor het bedrijfsklaar maken en verkopen van uw bedrijf, en begeleiding van fusies en bedrijfsovernames

Bedrijfsklaar maken van uw bedrijf

Indien uw plannen heeft om uw bedrijf te verkopen, betekent dat niet dat er alleen maar een koper gezocht hoeft te worden. U zult eerst moeten zorgen dat uw bedrijf verkoopklaar wordt gemaakt. Dat de basis van uw bedrijf op orde is en dat dit ook goed inzichtelijk gemaakt kan worden voor potentiële kopers. 

Om te weten hoe het bedrijf ervoor staat is het daarom verstandig om eerst een bedrijfsanalysescan te doen. Dat doen we met de Business Value MRI. De MRI brengt inzichtelijk wat u nog niet wist, namelijk het potentieel van uw organisatie en management, van commercie en uw klanten, van finance, van HR en uw medewerkers, van de digitalisering en van inkoop en uw leveranciers. Wij maken dan samen een actieplan om uw bedrijf verder te professionaliseren.

Verkopen van uw bedrijf

Indien een koper in beeld komt om uw bedrijf te kopen, begint vaak de onderzoeksfase (het due dilligence) waarbij de kopende partij een onderzoeksteam naar voren schuift om uw bedrijf nader te onderzoeken. Dat gaat meestal gepaard met lange lijsten van op te leveren informatie en documenten. In het overname traject worden de afspraken beschreven in juridische documenten. 

Kortom, er komt vaak veel bij kijken. En dat terwijl uw business gewoon doorgaat. Dan is het goed als iemand van buitenaf de regie overneemt, het overzicht bewaart en de tussenpersoon is tussen de adviseurs van de kopende partij, uw eigen organisatie en uw adviseurs. En dat geeft u rust.

Fuseren

Veel fusies mislukken omdat er onvoldoende wordt beseft dat er twee verschillende ''werelden'' samen worden gevoegd. De Business Value MRI, of een van onze deel MRI's brengen deze twee werelden in beeld, en ook de verschillen en overeenkomsten. Met dat inzicht kan veel scherper worden gekeken naar de gebieden die extra aandacht behoeven om de fusie te laten slagen. Dat wordt versterkt omdat de inzichten vooral zijn gebaseerd op empathische data, op wat managementleden, medewerkers, klanten en leveranciers van de fuserende bedrijven vinden. 

Wij bespreken de uitkomst van de MRI en in onderling overleg bepalen of en hoe wij u verder kunnen helpen, zoals met het versterken en samenbrengen van de fuserende bedrijven. 

 

Bedrijfsovername

Indien u als ondernemer, venture capitalist of M&A organisatie wilt investeren in een bedrijf, is het verstandig om verder te kijken dan alleen de ''de cijfers en de risico's''. Toch is dat wat er vaak gebeurt. De onderneming is echter veel meer dan toekomstige resultaten en risico's. U wilt een bedrijf kopen omdat u er potentie in ziet. Toch wordt in het boekenonderzoek vaak weinig aandacht besteed aan het blootleggen van de potentie vanuit een breed gezichtsveld. 

Om te weten hoe het bedrijf ervoor staat is het daarom verstandig om eerst een bedrijfsanalysescan te doen. Dat doen we met de Business Value MRI. De MRI brengt inzichtelijk wat u nog niet wist, namelijk het potentieel van de organisatie en management, van commercie en de klanten, van finance, van HR en de medewerkers, van de digitalisering en van inkoop en leveranciers. 

Wij bespreken de uitkomst van de MRI en in onderling overleg bepalen of en hoe wij u verder kunnen helpen bij het versteken van de organisatie.

bottom of page