Patrick Nijhoff | zonder inzicht geen groei

INZICHT
DOET GROEIEN
.

Aanpak

Onze aanpak bestaat meestal uit de volgende vijf stappen. Eerst worden uw (groei)ambities bepaald. Daarna maken we 360° analyse van uw bedrijf. Deze 360° analyse wordt gedaan met onze Business Value MRI, de Business Indicator en/of ons Future Proof 360 model, afhankelijk van uw uitdagingen of van de gekozen dienst.  Op basis van de verkregen inzichten wordt er een groei- en actieplan opgesteld, die wordt opgevolgd door echte acties, doorgaans met 90 dagen actieplannen en korte sprints, en in alle lagen van uw bedrijf. Soms tot aan elke individuele medewerker. Uiteindelijk gaat het om de resultaten, dat uw (groei)ambities en doelen gehaald worden. Ook de resultaten worden meetbaar gemaakt. 

PN Future Proof [3].png

BUSINESS VALUE MRI NADER TOEGELICHT

 
NIJHOFF Org | Business Value MRI

Geen dikke rapporten die in een bureaulade verdwijnen, en dat tegen < 70% van de prijs van reguliere integrale bedrijfsanalyse trajecten!

Veel ondernemers, directeuren en managers worstelen onnodig met belangrijke managementthema’s terwijl de meeste oplossingen gewoon beschikbaar zijn. Beroepsfocus, onwetendheid en een vaak tegen gekomen natuurlijke weerstand tegen dikke adviesrapporten hebben als gevolg dat men niet bij de oplossingen van vraagstukken kan komen. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat echt integraal advies vaak een onbetaalbare investering is voor veel ondernemingen.

De Business Value MRI is een innovatieve oplossing waarin mondiale kennis, gevalideerd onderzoek en praktijkervaring samen zijn gevoegd tot één diagnose-tool. Een tool die met behulp van 15 interactieve infographics eerst een objectieve, concrete diagnose stelt over de vitale bedrijfsonderdelen van uw organisatie. En met dit inzicht de kwaliteit van uw managementbeslissingen sterk verbetert. Geen snelle scan maar een gedegen begrijpelijke bedrijfsanalyse, waarna wij met u en uw team op onderzoek uitgaan naar wat gaat goed, beter kan en waar en hoe aan te zetten tot de juiste actie

Algemeen Dagblad

"In één oogopslag is het duidelijk
waar kansen voor bedrijven liggen
"

Nieuwsgierig naar meer informatie en achtergronden van de Business Value MRI?

FUTURE PROOF 360 MODEL NADER TOEGELICHT
werken volgens de 4 Future Proof thema's en de 7 Future Proof aandachtsgebieden

 
PN Business Groei Visual 3 (002).png

Wat zijn de kenmerken van duurzaam succesvolle en toekomstige bestendige bedrijven?

De 7 Future Proof aandachtsgebieden

Allereerst beginnen zij met WIJ. Ze weten waar ze goed in zijn, waar ze energie van krijgen, waar ze voor staan en welke bijdrage zij willen leveren.

 

Zij zijn sterk gefocust op hun klanten en zijn continue alert op de veranderende behoeften van klanten. 

Zij stemmen hun producten en diensten continue af de (veranderende) behoeften van klanten, waarbij innovatie een sleutelbegrip is.

Zij weten goede medewerkers binnen te halen en de houden, waarbij veel aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid en een levenlang leren.

De eigen organisatie is sterk, lean en wendbaar.

Zij beseffen dat samenwerking belangrijk is, zowel in als buiten het bedrijf. Daarom wordt er grote waarde gehecht aan het samenwerken met strategische partners en stakeholders.

Tenslotte houden zij sterk rekening met hun omgeving en hoe ze dienstbaar kunnen zijn aan de maatschappij en het milieu 

"Toekomstbestendige bedrijven bepalen hun richting en stellen deze indien nodig bij."