top of page
Future Factors | 360° Bedrijfsanalyses

360° Bedrijfsanalyses

Breng het potentieel binnen uw bedrijf op interactieve wijze in beeld

Veel directeuren en managers worstelen onnodig met belangrijke managementthema’s terwijl de meeste oplossingen gewoon beschikbaar zijn. Beroepsfocus, onwetendheid en een vaak tegen gekomen natuurlijke weerstand tegen dikke adviesrapporten hebben als gevolg dat men niet bij de oplossingen van vraagstukken kan komen. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat echt integraal advies vaak een onbetaalbare investering is voor veel ondernemingen.

Onze bedrijfsanalyses zijn innovatieve oplossingen waarin mondiale kennis, gevalideerd onderzoek en praktijkervaring samen zijn gevoegd en waarbij met behulp van interactieve infographics een objectieve, concrete diagnose gemaakt wordt van de vitale bedrijfsonderdelen van uw organisatie. Geen snelle scans maar gedegen begrijpelijke bedrijfsanalyses, waarna wij met u en uw team op onderzoek uitgaan naar wat gaat goed, wat beter kan en waar en hoe dit aan te zetten tot de juiste acties.

Gerichte oplossingen voor elk bedrijf 

Early Indicator

Snel een eenvoudig voorproefje

HR Focus MRI

Focus op medewerkers & arbeidsmarkt

Business Indicator

Compact onderzoek, inzicht op  hoofdlijnen

Finance Focus MRI

Focus op financiële volwassenheid

& stabiliteit

Commercial Focus MRI

Focus op markt & klanten

Digital Focus MRI

Focus op digitale ontwikkelmogelijkheden

Business MRI

Integrale 360° bedrijfsanalyse - een combinatie van alle onderzoeken

Future Proof 360 Model

Werken volgens de 4 Future Proof thema's en de 7 Future Proof domeinen

Algemeen Dagblad

"In één oogopslag is het duidelijk
waar kansen voor bedrijven liggen
"

bottom of page